ZIN OM MEE VORM TE GEVEN AAN ONZE TOEKOMST?

Event Confederation, de koepel van de evenementensector waar Febelux deel van uitmaakt, werkt gestructureerd aan de toekomst van onze sector. Door middel van werkgroepen worden thematieken en noden uitgewerkt en aangepakt. Zin om mee vorm te geven aan onze toekomst?

Vanuit elke federatie die lid is van Event Confederation kunnen enkele personen deelnemen aan de werkgroepen. Op die manier wordt een onderwerp vanuit verschillende aspecten benaderd en behandeld.

De werkgroepen:

 • Human Capital 
  Deze werkgroep focust op ons Human Capital. Mannen en vrouwen die elke dag met
  veel passie het beste van zichzelf geven en het verschil maken voor de bedrijven, onze
  bezoekers en hun collega’s. Zij zijn zonder twijfel het grootste kapitaal waar de sector
  over beschikt.En net op dat vlak worden we geconfronteerd met uitdagingen. Hoe kunnen we onze
  mensen in de sector houden ? Hoe kunnen we opleidingen beter op de noden van de
  werkvloer afstemmen ? Om onze mensen en talenten beter op te leiden en ze zo
  efficiënter – doortastender en met meer inzicht te kunnen laten werken moeten we
  ook competenties verruimen zodat we naar een moderner en actueler HR-beleid
  kunnen komen? Een instroom van nieuwe krachten maakt hier ook deel van uit.
  Onderdelen waar deze werkgroep zich zal over buigen zijn opleidingen – werkplekleren
  – duaal leren, maar ook hoe de sector aantrekkelijk maken. Hoe kunnen we komen tot
  een moderner HR beleid?

  Overleg en vragen vanuit het middenveld ivm werk horen hier ook bij. Denk aan
  partners als Forem – Actiris – VDAB – Syntra – Randstad – …

  Partners: Artevelde Hogeschool (project rond duaal leren) – Randstad

 • Duurzaamheid 
  Er wordt aandacht besteed aan volgende topics:• Eco-friendly: het organiseren van evenementen brengt brengt mogelijks veel afval
  met zich mee. We staan als sector voor de uitdaging om naar andere en biologisch
  afbreekbare materialen te zoeken. Wegwerpmaterialen vervangen door
  kwalitatieve, stijlvolle maar vooral duurzame alternatieven.

  • Upcycle & recycle: door het upcyclen van materialen gaan we op zoek naar een
  creatieve manier van hergebruiken. Hierdoor verlagen we onze ecologische
  voetafdruk.

  • Reducering van de CO2 uitstoot: plannen uitdenken voor carpooling, gebruik
  openbaar vervoer stimuleren, wat kan zonne-energie betekenen, …
  Door het Covid-19 virus merken we dat ‘duurzaamheid’ waar onze sector heel hard
  mee bezig was pré-covid, eigenlijk zijn ‘momentum’ kwijt was. Oekraïne & Rusland
  zetten deze heel nadrukkelijk terug op de kaart. Deze belangrijke trend zal verder
  doorgezet worden, sneller dan ooit en EC dient hierin een belangrijke voorbeeldrol te
  spelen.

  Vaak worden organisatoren geconfronteerd met een veelvoud aan informatie, soms
  tegenstrijdig, waardoor de juiste oplossing niet altijd helder is. Overheden (lokaal of
  regionaal) leggen normen op. Voor hen willen we een gesprekspartner zijn. EC partnert reeds in een project met KdG en Pastoo om organisatoren en toeleveranciers te helpen in hun keuzes op een wetenschappelijk onderbouwde basis naast een praktijktest op het terrein om de ervaring met en voor de bezoeker te
  evalueren

 • Inclusie- diversiteit- gelijkheid
  Diversiteit op de werkvloer is een troef. Bepaalde profielen vinden nog altijd minder
  vlot hun plek op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de eventsector waar toch ook
  laagopgeleide profielen aan de slag kunnen. De brede eventsector is een goede
  werkgever (80.000 jobs!) en kan uitgroeien tot een voorbeeld inzake integratie,
  diversiteit en gelijkheid.In dit kader wordt ook hier samengewerkt met het expertisecentrum Publieke Impact
  van Karel de Grote Hogeschool voor een intens studietraject met afloop in 2022.
 • Innovatie
  Organisaties die relevant willen blijven dienen constant te innoveren. Technologie
  verandert constant aan een hels tempo en de tijd om zich aan te passen wordt korter.
  Event Confederation moet een stimulus bieden naar zijn leden en leden-leden toe voor
  economische groei en hiervoor specialisten forums creëren voor nieuwe
  productontwikkelingen, uitwisseling en marketing.Innovatie gebeurt vandaag binnen de sector heel organisch en vaak enkel op
  productniveau of conceptniveau. Dat kan beter, dat kan meer gestructureerd, dat kan
  herkenbaarder maar vooral meer gepromoot worden. Samen met de overheden willen
  we hier mee aan de slag. Event Confederation wil een brugfunctie naar overheden en
  administraties alsook de academische wereld verder uitbouwen.

  De vraag is niet of de eventsector voldoende innovatief is, de vraag is komen we er
  voldoende mee naar buiten? Vaak ‘verkopen’ we het als creativiteit en zijn we niet fier
  genoeg op de verwezenlijkingen.

  Deze werkgroep dient na te denken hoe we innovatie kunnen versterken, beter
  zichtbaar maken, beter kunnen ondersteunen en verder ontwikkelen. Samen met Hogeschool Gent loopt al een project dat nadenkt over Artificiële Intelligentie in de eventsector. Dit project zoekt heel concreet bedrijven die daarover mee willen samenwerken.

 • Veiligheid en preventie
  Binnen events moeten veiligheid en zekerheid een belangrijke topic blijven. Vaak werken we onder hoge tijdsdruk en steeds wijzigende omstandigheden en lokaties. Dat mag echter geen vrijgeleide zijn om de uitvoering van de variatie aan opdrachten op een niet-veilige manier uit te voeren. De bescherming van onze werknemers en
  medewerkers is onze plicht en moet een absolute prioriteit zijn op elk event.Risk- en crowdmanagement zijn al lang sterke punten van onze events industrie. We
  zijn specialisten op het vlak van crowd management en we hebben de beste
  veiligheids- en preventieadviseurs. Onze sector ontwikkelde zelf het Covid Event Risk
  Model (CERM) en het Covid Infrastructure Risk Model (CIRM) en werkte mee aan de
  ontwikkeling van CST, de eventsector als oplossing en niet als oorzaak voor het
  probleem.

  Deze werkgroep kan nadenken over een nauwere samenwerking met overheden, de
  gemeenten en veiligheidsdiensten, en zo samen zorgen voor veiliger events voor de
  bezoekers.

  Het doel van deze werkgroep is dus tweeledig:
  – Hoe de veiligheid nog verhogen voor onze medewerkers ?
  – Hoe de veiligheid verder garanderen voor onze deelnemers of bezoekers ?

 • Bruxelles Ma Belle
  Brussel is als nationale en Europese hoofdstad van groot belang voor de sector, vooral
  naar corporate of institutionele events en beurzen. We worden als sectorfederatie
  aangesproken om onze mening te geven over de richting welke de stad of gewest
  dient uit te gaan op evenementieel vlak.
  Enerzijds algemeen, maar ook soms heel concreet over Brussels Expo, Brussel Major
  Events, VisitBrussels, NEO, Square, noodzakelijkheid van extra hotelcapaciteit etc etc .
  Daarom lijkt het ons goed om een klankbord groep te creeëren om zo
  gemeenschappelijke standpunten te kunnen formuleren en te kunnen deelnemen aan
  het maatschappelijk debat.Gezien de aard van deze klankbordgroep, lijkt het ons aangewezen om de voorkeur te
  geven aan bedrijven met een duidelijke connectie met Brussel.
  Vanuit Febelux zijn er reeds enkele ‘Brussel ambassadeurs’ aan boord.
 • Paritair comité
  Door de sterke versnippering en het gebrek aan een aangepast sociaal kader streeft de
  EC naar de oprichting van een specifiek paritair comité voor de evenementensector.
  Dit om een oplossing te vinden voor één van onze grootste uitdagingen die we kennen
  als sector: een manier vinden om onze sector op een duidelijke en eenvoudige manier
  te definiëren. Dit om op maat gesneden steunmaatregelen mogelijk te maken bij een
  toekomstige gelegenheid.Er zijn 2 manieren om dit te doen: via de creatie van een Paritair Comité (EC werkt hier
  al enkele jaren aan met een vanuit BESA & Febelux samengestelde werkgroep van
  bestuursleden) en alternatief is er de werkgroep rond de NACE Codes die onze sector
  het best omschrijven. Dit zal ons een betere omschrijving geven van wie we zijn maar
  ook van wie wij niet zijn. Event Confederation werkt hiervoor samen met de Nationale
  Bank & Statbel.

  Alternatief onderzoekt deze commissie ook de mogelijkheid van het afsluiten van een
  sectorconvenant vanaf 2023. Om een sectorconvenant te kunnen afsluiten is het
  bestaan van een paritair comité een belangrijke voorwaarde.
  Partners: Unizo & Deloitte

  Deze werkgroep telt momenteel voldoende leden.

 

Zin om je te engageren? Geef een seintje via ann@febelux.com of 0484/05.66.88. 

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

 • Advies bij eerstelijnsvragen
 • Behartiging van (collectieve) belangen
 • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
 • Eigen online bedrijfsprofielpagina
 • Mogelijke participatie bij werkgroepen
 • Onderzoeksresultaten en rapporten
 • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
 • Templates en voorbeelddocumenten
 • Toegang tot onze nieuwsbrieven
 • Toegang tot events van partners

Febelux

Beroepsfederatie voor beurs-, congres- en eventindustrie

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
info@febelux.com
https://www.febelux.com