Verzekeraars gaan klanten in meest getroffen sectoren proactief benaderen

 

Ondernemers en zelfstandigen die werkzaam zijn in de horeca, evenementsector,
contactberoepen, cultuursector en sport- & fitnesszalen ondervinden vandaag de
grootste impact van de crisis. Met het oog op een betere begeleiding in de
geleidelijke hervatting van hun activiteiten, gaan verzekeringsondernemingen al
deze klanten individueel en proactief benaderen om zo beter hun noden in kaart
te brengen en oplossingen aan te reiken voor eventuele liquiditeitsproblemen.

Sinds de start van de Covid-19 crisis hebben verzekeraars meerdere steunmaatregelen
ingevoerd om ondernemingen, zelfstandigen en hun gezinnen in moeilijkheden te
ondersteunen. Via sectorale maatregelen zoals het uitstel van betalingen, de mogelijkheid
tot opschorten van de betaling van het geheel of een deel van de premie en het
beschermen van werknemers in tijdelijke werkloosheid, maar ook via individuele
begeleiding via de verzekeringsondernemingen en tussenpersonen.

Deze steunmaatregelen blijven van kracht zolang de crisis duurt.

Daarnaast kunnen de volgende weken de zwaarst getroffen sectoren ook rekenen op een
individueel schrijven van hun vertrouwde verzekeraar, dit met het oog op een begeleiding
in het kader van de hervatting van hun activiteiten.

Het doel is aan klanten voor te stellen om:
• hun lopende verzekeringsdekkingen “niet-leven” zoals auto, brand, burgerlijke
aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, … door te nemen en aan te passen wanneer
mocht blijken dat deze risico’s op aanzienlijke en blijvende wijze verminderd zijn.
• een betalingsplan op te stellen voor de verzekeringspremies waarvoor uitstel van
betaling was verleend in het kader van de bestaande steunmaatregelen,
• alle maatregelen in verband met verzekeringsovereenkomsten door te nemen die
de klant kunnen helpen om zijn activiteiten in de best mogelijke omstandigheden
te hervatten en eventuele liquiditeitsproblemen tijdens de eerste maanden na de
activiteitenhervatting het hoofd te bieden.

Hein Lannoy, CEO van Assuralia “De sector heeft een maatschappelijke rol te vervullen.
Sinds het begin van de crisis is onze focus om klanten zo goed mogelijk bij te staan en
correct te informeren. Door klanten in moeilijkheden proactief te benaderen hopen we nog
beter in kaart te brengen wat de noden zijn en de meest getroffen sectoren optimaal te
begeleiden naar een nieuwe start.”

Voor de verzekeringsondernemingen die werken met tussenpersonen zal het
contact met de verzekerde in nauw overleg met deze laatsten gebeuren.
Ondernemingen die in andere sectoren actief zijn en ook met vragen of financiële
problemen kampen bij de hervatting van hun activiteiten, kunnen uiteraard eveneens
rekenen op advies en hulp van hun verzekeraar of tussenpersoon om oplossingen te zoeken
die op hun specifieke behoeften zijn afgestemd.

13 april 2021
Contact: Barbara Van Speybroeck 0476517929

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

 • Advies bij eerstelijnsvragen
 • Behartiging van (collectieve) belangen
 • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
 • Eigen online bedrijfsprofielpagina
 • Mogelijke participatie bij werkgroepen
 • Onderzoeksresultaten en rapporten
 • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
 • Templates en voorbeelddocumenten
 • Toegang tot onze nieuwsbrieven
 • Toegang tot events van partners
 • Voordeeltarief activiteiten B.E.S.A.

Febelux

Portaalsite voor evenementen, beurzen, …

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
[email protected]
https://www.febelux.com