Ministerieel besluit 22/08/2020- opening beurzen en verhoging aantallen voor congressen en events

In het ministerieel besluit van 22 augustus 2020 werden enkele artikels opgenomen die relevant zijn voor onze beurzen, congressen en events. Het volledige ministerieel besluit kan je hier lezen.  De maatregelen voor beurzen staan opgelijst in het handelsprotocol. Voor Congressen en events dient het Event Exitprotocol gevolgd te worden.

Art. 3. Artikel 4, lid 2 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken, wordt aangevuld met de bepaling onder 9°, luidende :
“ 9° de organisator van de handelsbeurs, vanaf 1 september 2020:
– neemt de nodige maatregelen om de menigtes onder controle te houden, zowel binnen als buiten de gebouwen, met inbegrip van de parking;
– voert een online of telefonisch ticketsysteem in;
– ontvangt niet meer dan één bezoeker per 10m².”

 

Art. 7. Artikel 11 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID−19 te beperken,
wordt vervangen als volgt:

§ 4. Een publiek van maximum 200 personen mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, lessen in
auditoria en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4, lid 2, of in het toepasselijke protocol, en onverminderd artikel 5.
Een publiek van maximum 400 personen mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, en wedstrijden
bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de modaliteiten voorzien in artikel 4, lid 2, of in het toepasselijke protocol, en onverminderd artikel5.

Wanneer een evenement, voorstelling, gezeten receptie of banket toegankelijk voor het publiek, of wedstrijd wordt georganiseerd op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid overeenkomstig artikel 13 vereist.

Art. 8. Aan het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt een artikel 12 toegevoegd, dat luidt als volgt:
“De bevoegde gemeentelijke overheid kan de uitbaters van permanente infrastructuren toelaten om een zittend publiek te ontvangen voor evenementen, voorstellingen of wedstrijden, dat groter is dan de aantallen personen bedoeld in artikel 11, § 4, in akkoord met de bevoegde minister(s), na raadpleging van een viroloog en met inachtneming van het geldende protocol. Deze toelating kan eveneens verleend worden voor lessen in auditoria of overeenkomstig de protocollen die worden voorzien in uitvoering van artikel 17. De aanvraag dient te worden gericht tot de bevoegde burgemeester.”

“Behoudens andersluidende bepaling, zijn de maatregelen voorzien in dit besluit van toepassing tot en met 30 september 2020.”

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

 • Advies bij eerstelijnsvragen
 • Behartiging van (collectieve) belangen
 • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
 • Eigen online bedrijfsprofielpagina
 • Mogelijke participatie bij werkgroepen
 • Onderzoeksresultaten en rapporten
 • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
 • Templates en voorbeelddocumenten
 • Toegang tot onze nieuwsbrieven
 • Toegang tot events van partners
 • Voordeeltarief activiteiten B.E.S.A.

Febelux

Beroepsfederatie voor de Live Communication & Eventsector

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 498 87 01 02
+32 (0) 2 474 83 90
[email protected]
https://www.febelux.com