IDENTIFICATIE VAN BESTUURDERS VOOR EEN VEILIGER VERKEER

 

Justitie blijft de strijd voeren tegen recidive. Daarom is het cruciaal dat iedere overtreder geïdentificeerd wordt om zo veelplegers niet langer ongestraft te laten. Ondernemingen spelen hierin een belangrijke rol bij het identificeren van bestuurders van overtredingen met hun vloot.


Daarom start de FOD Justitie een communicatiecampagne – “Boeten voor de fouten van een ander? Da’s niet just” – om de identificatieplicht van ondernemingen bij verkeersovertredingen begaan met een bedrijfswagen in de kijker te zetten. Het niet-identificeren van een bestuurder kan leiden tot een boete van minimum 500 euro voor de onderneming. Met deze campagne wil Justitie de werkgevers bewust maken van hun verantwoordelijkheid, en zo de verkeersveiligheid verbeteren.

 

Identificatieplicht

Sinds de invoering van het artikel 67ter van de verkeerswet is elke onderneming, verplicht elke bestuurder die een overtreding beging met een voertuig van de onderneming, te identificeren. De onderneming dient deze verplichting na te komen binnen de 15 dagen na verzenddatum van de boete. Na identificatie zal de boete voor de verkeersovertreding rechtstreeks naar de bestuurder gestuurd worden die deze vervolgens zal kunnen betalen. Identificeert de onderneming de bestuurder niet, dan riskeert zij een boete van minimum 500 euro.

 

Communicatiecampagne

De campagne ‘Boeten voor de fouten van een ander? Da’s niet just’ richt zich tot jullie, werkgevers, aangezien jullie verantwoordelijk zijn voor de voertuigen die jullie ter beschikking stellen van jullie werknemers. Bij een vraag tot identificatie zijn jullie als werkgever verplicht de bestuurder te identificeren en door te geven aan de bevoegde instanties.

 

Als werkgever hebben jullie het roer in handen richting een veiliger verkeer. Jullie zijn namelijk een belangrijke schakel in het aanpakken van recidive en straffeloosheid bij bestuurders van bedrijfsvoertuigen. Door te voldoen aan de identificatieplicht dragen jullie bij tot een betere verkeersveiligheid. Een veilig verkeer is namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid.

Laten we samen aan het stuur zitten en werken aan een betere verkeersveiligheid. Deze campagne loopt onder andere via de verschillende social mediakanalen van de FOD Justitie en andere kanalen die mee hun schouders onder deze campagne hebben gezet.

 

Voor meer informatie, contacteer cbe.com@just.fgov.be of lees het artikel via deze link.

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

  • Advies bij eerstelijnsvragen
  • Behartiging van (collectieve) belangen
  • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
  • Eigen online bedrijfsprofielpagina
  • Mogelijke participatie bij werkgroepen
  • Onderzoeksresultaten en rapporten
  • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
  • Templates en voorbeelddocumenten
  • Toegang tot onze nieuwsbrieven
  • Toegang tot events van partners

Febelux

Beroepsfederatie voor beurs-, congres- en eventindustrie

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
info@febelux.com
https://www.febelux.com