FEDERALE STEUNMAATREGELEN

Neemt de groeiende energiefactuur een (te) grote hap uit uw budget? Hierbij een overzicht van de maatregelen die de federale regering recent heeft afgeklopt. Ze zouden vanaf 1 november ingaan.

  • Energiemaatregelen
   • Gas
    • Het totaal accijnstarief wordt gedurende twee maand op het Europees minimum gezet voor een verbruik tot 50.000 Mwh (eerste twee schijven). Hiervoor wordt de bijzondere accijns op 0 gezet voor de eerste twee schijven, en wordt de bijdrage op de energie voor alle zakelijke klanten verlaagd naar het minimum.
    • Kostprijs: 8,8 MEUR
   • Elektriciteit
    • De bijzondere accijns wordt gedurende twee maand op het minimum gezet en dit voor de schijven tot 1.000 MWh (eerste drie schijven)
    • Kostprijs: 46,3 MEUR
  • Sociale steunmaatregelen
   • Uitstel van betaling van sociale bijdragen (kostprijsPM)
   • Tijdelijke werkloosheid “energie”
    • 70% vervangingsratio
    • Ook van toepassing op bedienden
    • Toelatingscriteria cf. temporary crisis framework Europa
    • De toeslag van 6,10 euro wordt betaald door de onderneming of het sectoraal fonds
    • Termijn van 3 dagen voor de kennisgeving
    • Criteria cf. temporary crisis framework Europa
    • Kostprijs: tbc
   • Overbruggingsrecht zelfstandigen (buiten het quotum)
    • Tijdelijk (cf. de andere steunmaatregelen)
    • Link met de energiecrisis
    • Kostprijs: tbc
   • Langere afbetalingsplannen voor sociale bijdragen van zelfstandigen toelaten en faciliteren (Kostprijs: PM)
   • Sensibilisering voorschotten sociale bijdragen zelfstandigen (Kostprijs:PM)
  • Fiscale en financiële steunmaatregelen
   • Uitstel van betaling van belastingen (Kostprijs:PM)
   • Afbetalingsplannen voor fiscale schulden (Kostprijs:PM)
   • Bijsturing van de bestaande maatregelen inzake de investeringsaftrek (cf. notificatie 20/10/2021).
    Tegen ten laatste eind-september 2022 zal hieromtrent een IKW worden georganiseerd. (Kostprijs: PM)
   • Fiscale vrijstelling regionale steunmaatregelen (Kostprijs:PM)
   • Aanpassen investeringsscope Belgian Recovery Fund (Kostprijs:PM)
  • Overige maatregelen
   • Tijdelijk moratorium op faillissementen voor ondernemingen getroffen door de energiecrisis als gevolg van actie energieleverancier (tot eind-2022 en mogelijk verlengbaar).
    De impact op de sector zal worden onderzocht. (Kostprijs: PM)
   • Gedragscode tussen de energieleveranciers en de zelfstandigen en de kmo’s (Kostprijs: PM)
   • De agrovoedingssector zal als kritische sector bij voorrang energie krijgen ingeval van een risico op onderbreking. (Kostprijs: PM)

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

 • Advies bij eerstelijnsvragen
 • Behartiging van (collectieve) belangen
 • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
 • Eigen online bedrijfsprofielpagina
 • Mogelijke participatie bij werkgroepen
 • Onderzoeksresultaten en rapporten
 • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
 • Templates en voorbeelddocumenten
 • Toegang tot onze nieuwsbrieven
 • Toegang tot events van partners

Febelux

Beroepsfederatie voor beurs-, congres- en eventindustrie

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
info@febelux.com
https://www.febelux.com