Febelux en #restartMICE: waarom wordt er niet naar ons geluisterd?

                          

PERSBERICHT

De evenementensector en haar M.I.C.E.-deskundigen hebben werkzaamheden verricht die aantonen dat zij in staat zijn het COVID-19-risico te beheersen…  Waarom wordt er niet naar ons geluisterd?

Op 26 april 2020 nam OPSMAN Consulting, een door de FOD Binnenlandse Zaken erkende
onderneming, actief in risicobeheer voor de veiligheid van personen; in het bijzonder in de
sector van institutionele evenementen, het initiatief om een groep experts samen te brengen,
allen actief in het beheer van MICE (B2B) evenementen … en de naam #restartMICE was
geboren. Al hun werk is doorgegeven aan de verschillende beleidsniveaus. Hun doel is op een
wetenschappelijke manier aan te tonen dat de evenementenindustrie in staat is het risico te
begrijpen, maar ook om efficiënte instrumenten te ontwikkelen om dit risico te beheren!

In oktober, toen de tweede stopzetting van de evenementensector werd aangekondigd,
heeft #restartMICE contact opgenomen met de verschillende beleidsniveaus om hen voor te
stellen werkgroepen te organiseren en een concreet en doeltreffend herstelplan uit te
werken… niet wanneer, maar hoe! Niet alleen een gezondheidsprotocol, maar ook een plan
met sociale, economische en juridische aspecten!

In februari 2021, geconfronteerd met de inertie van politieke besluitvormers om case studies
te willen organiseren, nam #restartMICE het initiatief zelf een case studie te financieren, in
het kader van een MICE evenement. Is het mogelijk evenementen te organiseren in gesloten
ruimten, rekening houdend met het “aerosol”-risico? Enkele weken van testen,
wetenschappelijke analyse en redactiewerk hebben geleid tot de publicatie van een
geactualiseerde operationele gids, inclusief de resultaten van de eerste Belgische studie:
#restartMICE – Yes, we can! De resultaten van de studie werden opnieuw meegedeeld aan
alle beleidsniveaus in het land. Nogmaals … moesten we betreuren dat de resultaten van de
studie niet in aanmerking werden genomen!

Uitgaande van volgende feiten:

• Er wordt geen rekening houden met het wetenschappelijk werk van de MICEdeskundigen!
• Er wordt geen rekening gehouden met hun verzoek om een algemeen herstelplan
op te stellen, zodat de sector zijn toekomst kan voorbereiden!
• De subsidies zijn ontoereikend; rekening houdend met de gevolgen van een
crisisbeheersingsbeleid dat de actoren van de sector dwingt economische zelfmoord
te plegen!

De groep van deskundigen #restartMICE, gesteund door de beroepsfederatie van de Live
Communication & Events sector (FEBELUX), heeft besloten het voortouw te nemen door een
persbijeenkomst te organiseren, op 1 april om 10.30 uur. De “doofheid” van de
besluitvormers heeft ons er ook toe gebracht persoonlijk kopieën van hun studie te gaan
deponeren bij het kabinet van de Premier en het kabinet van de Minister van
Volksgezondheid; op 1 april om 13.00 uur!

De urgentie is er … de actoren van de sector zijn stervende, bij gebrek aan subsidies, aan
luisterbereidheid en aan perspectieven! Voor de actoren van de MICE wordt het van vitaal
belang oplossingen te vinden die hen in staat stellen te overleven … en tegelijk de gezondheid
en de veiligheid van de burgers te garanderen! Wij zijn beschikbaar, zoals we altijd al zijn
geweest … Ons werk is vrij beschikbaar voor iedereen, dus laten we nu aan de slag gaan en
ervoor zorgen dat de sector een veilige en efficiënte toekomst heeft!

De beslissing van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel van 31 maart bevestigt dat de
huidige maatregelen onwettig zijn … en dat de uitvoering ervan een wanbeleid is! Al
maandenlang waarschuwen wij de beleidsniveaus voor de incoherentie van het beheer en de
aanpak van deze crisis … Hoe kunnen wij aanvaarden dat hele sectoren veroordeeld zijn tot
economische zelfmoord, bij gebrek aan een luisterend oor en bewijzen voor de reële gevolgen
van hun activiteiten op de pandemie?

Het onmogelijke heeft alleen zin tot het tegendeel bewezen is; en tenzij we een sector die
80.000 gezinnen en 3.000 bedrijven samenbrengt als aanpassingsvariabelen van de pandemie
beschouwen, bewijst het werk van #restartMICE voldoende het vermogen van de sector om
het risico te begrijpen en te beheren!

Vissen kunnen niet leven zonder water… De sector zal niet overleven zonder oplossingen!

✓ Link naar de accreditatie voor de persconferentie: https://onetec.oneregistration.eu/restartmice
✓ Link naar de webstreaming van de persconferentie: #restartMICE – They support us
✓ Link naar de Media Toolbox : Persconferentie- restartMICE 

 

Contact pers : Christophe Samyn – [email protected] – +32472504704

Dit bericht werd gepubliceerd door onderstaande media:

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

 • Advies bij eerstelijnsvragen
 • Behartiging van (collectieve) belangen
 • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
 • Eigen online bedrijfsprofielpagina
 • Mogelijke participatie bij werkgroepen
 • Onderzoeksresultaten en rapporten
 • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
 • Templates en voorbeelddocumenten
 • Toegang tot onze nieuwsbrieven
 • Toegang tot events van partners
 • Voordeeltarief activiteiten B.E.S.A.

Febelux

Portaalsite voor evenementen, beurzen, …

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
[email protected]
https://www.febelux.com