Verklaring van Minister-President Rudi Vervoort

Verklaring van Minister-President Rudi Vervoort
Bijeenkomst van de Gewestelijke Veiligheidsraad van 22 maart 2016

Woorden schieten te kort om onze emotie uit te drukken. Vandaag krijgen we andermaal, maar dit keer op een nóg wrangere manier, te maken met het verwerpelijke geweld van terrorisme.
We zullen ons niet laten verzwakken door barbaarse daden van geweld. Zij maken ons des te meer vastberaden om dergelijk geweld te bestrijden, voor de Brusselaars en voor de duizenden Belgen en Europeanen die dagelijks naar onze hoofdstad komen.
Wij hadden het initiatief genomen om de Gewestelijke Veiligheidsraad vanochtend bijeen te roepen in het teken van het Gewestelijk Veiligheids- en Preventieplan, en meer bepaald de strijd tegen radicalisme.
Gezien de omstandigheden hebben we de bijeenkomst uitgesteld tot deze namiddag en hebben we ook alle burgemeesters, de Minister van Mobiliteit en de Staatssecretaris bevoegd voor Dringende Medische Hulp erop uitgenodigd.
Zoals u weet, werd de aanslag op de luchthaven gevolgd door een tweede aanslag in het metrostation Maalbeek. Ale stations werden onmiddellijk gesloten en het verkeer op het net werd onderbroken.
In november is een ongezien beleidsinstrument ontplooid. Alle middelen waarover de verschillende overheden beschikken om het terreurrisico op het grondgebied te beperken, werden ingezet.
Zo wordt het Gewest nauw betrokken bij de bijeenkomsten van het Federaal Crisiscentrum. Zelf zorgen we voor een optimale doorstroming van informatie naar en bekendmaking van de beslissingen aan de Brusselse plaatselijke overheden
Momenteel geldt voor het hele nationale grondgebied dreigingsniveau 4. Toch wil ik plechtig benadrukken dat er deze keer geen lockdown van Brussel komt.
We voorzien het volgende:

– Wat de metro betreft, stellen we – in overleg met de federale overheid (terbeschikkingstelling van capaciteiten) – alles in het werk om het metronet zo snel mogelijk en in elk geval vandaag nog gedeeltelijk, namelijk de lijnen 2 en/of 6, te herstellen
– Wat het bovengrondse net betreft, zullen de “Noctis” buslijnen en het tramnet zo snel mogelijk en in ieder geval vandaag nog opnieuw in werking worden gesteld
– Wat de scholen betreft, zijn de Federatie Wallonië Brussel en de Vlaamse Gemeenschap vanaf het begin op de hoogte gebracht van de situatie. We benadrukken dat de conclusies van de risico-evaluatie niet voorzien in enige specifieke dreiging voor de scholen. Leerlingen en leerkrachten mochten de scholen overdag niet verlaten en het verlaten van de scholen wordt omkaderd. Het is natuurlijk de bedoeling dat vanaf woensdag 23 maart alles opnieuw normaal verloopt.

– Wat betreft de plaatsen waar veel mensen samenkomen voor cultuur- of sportevenementen en toeristische plaatsen voor de activiteiten van vanavond, zullen enkel de evenementen van vanavond worden geannuleerd

– Wat de handelscentra en publieke markten op het gewestelijk grondgebied betreft, worden er zowel door de overheid als door de exploitanten veiligheidsmaatregelen genomen opdat alles vanaf woensdagochtend opnieuw zijn normale gang gaat

– Wat de gewestelijke en gemeentelijke openbare besturen betreft zullen deze vanaf woensdagochtend allemaal geopend zijn
Naast deze beslissingen zullen de Burgemeesters op het grondgebied van hun gemeenten uiteraard de bijkomende administratieve beslissingen treffen die nodig zijn.
De Gewestelijke Veiligheidsraad zal opnieuw bijeenkomen op … en wij zullen de situatie uur per uur blijven opvolgen met de betrokken overheden.
Nu is een moment van rouw aangebroken. Dat moment van rouw is in de eerste plaats volledig gewijd aan de slachtoffers en hun families. Onze gedachten gaan uit naar hen en wij willen benadrukken dat we trots zijn op de huidige solidariteitsgolf onder de Brusselaars. Dat is het ware gezicht van Brussel!

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

  • Advies bij eerstelijnsvragen
  • Behartiging van (collectieve) belangen
  • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
  • Eigen online bedrijfsprofielpagina
  • Mogelijke participatie bij werkgroepen
  • Onderzoeksresultaten en rapporten
  • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
  • Templates en voorbeelddocumenten
  • Toegang tot onze nieuwsbrieven
  • Toegang tot events van partners

Febelux

Beroepsfederatie voor beurs-, congres- en eventindustrie

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
info@febelux.com
https://www.febelux.com