Veilige heropstart eventsector komt dichterbij dankzij slimme samenwerking aan ‘Event Risk Model’

 

Nu we stilaan stappen zetten uit de lockdown, is iedereen op zoek naar richtlijnen en instrumenten om die exit te begeleiden. Dat is niet anders in de eventsector. Daarom heeft Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir de voorbije weken samen met de Alliantie van Belgische Eventfederaties (ACC, Febelux, BESA & BECAS), Toerisme Vlaanderen en EventFlanders aan een instrument gewerkt om de eventsector op een veilige manier weer op te starten. Ze werden daarin begeleid door het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel De Grote hogeschool. Het opzet: ervoor zorgen dat organisatoren, lokale besturen … een zo goed mogelijke inschatting kunnen maken of en onder welke voorwaarden events weer kunnen doorgaan. Het instrument werd intussen door minister Demir bezorgd aan de GEES zodat zij hun feedback kunnen geven. Uit overleg tussen Demir en haar Waalse en Brusselse collega-ministers voor toerisme, blijkt dat ook zij de noodzaak aan zo’n instrument inzien.

 

De eventsector is economisch zeer belangrijk maar heeft het tijdens de coronacrisis erg zwaar te verduren gehad. Zo verwacht de sector een omzetverlies van 54% in 2020 ten opzichte van 2019. Organisatoren van evenementen schatten het verlies op 1,3 miljard euro. Toeleveranciers van evenementen verwachten meer dan 3,6 miljard euro te verliezen. Minister Demir: De verliezen in de eventsector zijn reusachtig en we hopen dat de sector de veerkracht heeft om deze crisis snel te boven te komen. Maar ook het maatschappelijk belang van de eventsector kan moeilijk onderschat worden. Vlaanderen heeft een rijke traditie van grote en kleine evenementen. Van kleine straatfeesten, over optredens tot grotere festiviteiten. Soms publiek, soms privé. Ze zorgen voor verbinding, laten mensen lachen en vieren, nodigen uit om te ontdekken, te leren en te beleven. Nu we enkele maanden in ons kot hebben moeten zitten, weten we hoe hard we allemaal die verbinding, die ontmoeting nodig hebben.”

 

Om al die redenen is de eventsector vragende partij om opnieuw op te starten. Dat moet uiteraard op een veilige manier gebeuren, met respect voor de regels van de ‘social distancing’, maar ook economisch zo rendabel mogelijk zijn. Events zullen er in de ‘anderhalve meter maatschappij’ in elk geval volledig anders uitzien en ook anders moeten voorbereid worden. Ook voor lokale besturen, die veelal de toelatingen verlenen voor evenementen, is dat uitdagend.

 

“We hebben dit relanceplan uitgewerkt om grote en kleine evenementen op een gecontroleerde en gefaseerde wijze veilig terug te kunnen opstarten. Onze expertise draait rond mensen verbinden en we willen die kennis en knowhow ter beschikking stellen van de overheid in samenwerking met Toerisme Vlaanderen, EventFlanders en het expertisecentrum Publieke Impact van de Karel De Grote hogeschool.” zegt Hans Perquy van de Alliantie van Belgische Eventfederaties. “De samenwerking tussen al deze partijen zorgde voor de juiste mix van expertise op de diverse vlakken.”

 

“De hoeksteen van het relanceplan is een wetenschappelijk getoetst Event Risk Model (ERM) en een gedragscode die door de brede eventsector onderschreven wordt,” zegt Christine Merckx van de Karel De Grote Hogeschool. “Het ERM brengt het veiligheidsrisico van een evenement in kaart en de gedragscode geeft de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen aan die kunnen en/of moeten genomen worden voor elk type evenement.”

 

 “Ik heb dit intussen besproken met en voorgelegd aan de GEES, de groep van experten die verantwoordelijk is voor de exit strategie. Ook de Waalse en Brusselse collega-ministers beaamden de noodzaak aan zo’n instrument,” zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir. “Zo kunnen we alle organisatoren en lokale besturen een houvast geven om juiste keuzes te maken, en dit zo uniform mogelijk voor iedereen met veiligheid als prioriteit. Van zodra de experten groen licht geven zal het instrument gratis ter beschikking gesteld worden.

 

Zo kan het instrument na validatie ook gebruikt worden voor andere sectoren zoals musea, attracties, sport, openbare markten, enzovoort. Over een mogelijke startdatum voor de organisatie van evenementen loopt Demir nog niet vooruit. Ook daarover werkt ze momenteel samen met de sectoren, diverse virologen en haar collega-ministers een voorstel uit. Alles hangt tenslotte af van de evoluties van de COVID-19-curve en de verbetering van de cijfers.

 

Contact: Bruno Schaubroeck – woordvoerder Alliantie van Belgische Eventfederaties – 0475 28 83 04 – bruno@accbelgium.be

 

Over de Alliantie van Belgische Eventfederaties

Midden maart werd de Alliantie van Belgische Eventfederaties opgericht vanuit de vakverenigingen ACC Belgium, BESA, BECAS/UPT en Febelux. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de organisatoren, de toeleveranciers, de cateraars en de venues voor de publieke, instutionele, B2B- en B2E-evenementen, de beurzen en de congressen. De Alliantie werkt nauw samen met  Toerisme Vlaanderen en EventFlanders en wordt ondersteund door de Belgische Schouwspel Vereniging BSV, de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen (FmiV), de vereniging van de Meeting Profesionals (MPI), de Culturele Sector (STEPP) en de wedding planners. Meer informatie: accbelgium.maglr.com

 

Over het Expertisecentrum Publieke Impact:

Publieke Impact is een expertisecentrum van Karel de Grote Hogeschool. Het verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek met als doel evenementen en andere stedelijke activiteiten beter af te stemmen op burger en maatschappij. Een betere afstemming zorgt voor een grotere publieke impact en dus een effectievere inzet van middelen, mensen en materiaal.

De onderzoekers bouwen kennis en expertise op die ze vertalen in tools en richtlijnen op maat van de sector. Het expertisecentrum biedt samen met een netwerk van coaches en consultants ook navormingen en advies op maat voor zowel de publieke sector als de (non-)profitsector. Deze opleidingen dragen bij aan de verdere professionalisering van de eventsector.

 

Over Toerisme Vlaanderen:

Dit agentschap binnen de Vlaamse overheid is als officiële toeristische organisatie bevoegd voor Vlaanderen. Toerisme Vlaanderen zet zich in voor de duurzame ontwikkeling en promotie van het toerisme naar en in Vlaanderen, met het oog op meer economisch rendement, tewerkstelling en welzijn voor de inwoners van Vlaanderen. Meer info via www.toerismevlaanderen.be.

 

 

Andere persreacties: 

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/eventsector-krijgt-gedragscode-en-veiligheidsmatrix-voor-veilige-heropstart~a44e76bd/

https://www.tijd.be/ondernemen/entertainment/gedragscode-en-veiligheidsmatrix-sleutel-voor-herstart-evenementen/10226176.html

https://www.mediaspecs.be/veilige-heropstart-eventsector-komt-dichterbij-dankzij-slimme-samenwerking-aan-event-risk-model/

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200510_04953487/druktebarometer-moet-toerisme-in-een-keer-laten-heropstarten

https://trendstop.knack.be/nl/ontop/ondernemen/coronavirus-eventsector-krijgt-gedragscode-en-veiligheidsmatrix-voor-veilige-heropstart-1066-667686.aspx

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

  • Advies bij eerstelijnsvragen
  • Behartiging van (collectieve) belangen
  • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
  • Eigen online bedrijfsprofielpagina
  • Mogelijke participatie bij werkgroepen
  • Onderzoeksresultaten en rapporten
  • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
  • Templates en voorbeelddocumenten
  • Toegang tot onze nieuwsbrieven
  • Toegang tot events van partners

Febelux

Beroepsfederatie voor beurs-, congres- en eventindustrie

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
info@febelux.com
https://www.febelux.com