SUBSIDIEVERLENGING VAN HET VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME TOT 30 JUNI 2022

Vlaio biedt bescherming aan zwaar getroffen ondernemers.

Wat de evenementen sector betreft houdt dit in dat, naast de federale ondersteuningsmaatregelen die genomen werden het systeem van het Vlaams Beschermingsmechanisme op een gerichte en selectieve wijze ook voor de periode van 20 november tot 31 december 2021 extra ondersteuning biedt.
Het toepassingsgebied wordt wat betreft onze sector strikt afgebakend tot volgende drie groepen van bedrijven en dienen de ondernemingen aanvullend ook te beschikken over de relevante NACE-codes als btw- of RSZ-NACE-code.
Op aandringen van EC is de selectie van NACE-codes sterk verruimt. Daarnaast is er voor die bedrijven die niet de juiste code hebben een aparte manuele beoordeling mogelijk!
• Event- en cultuuractiviteiten (NACE-codes 56210, 74201, 74901, 77291, 77292, 77293, 77294, 77296, 77299, 77392, 77399, 79909, 82300, 90011, 90012, 90021, 90022, 90023, 90029, 90032, 90041 en 90042)
• De uitbating van een feestzaal (NACE-codes 56210, 56290, 50300 en 50100)
• Activiteiten met betrekking tot personenvervoer (NACE-codes 49310, 49320 en 49390)
VLAIO moet, als voorwaarde voor de steun, kwalitatief kunnen interpreteren of de onderneming met een afwijkende NACE-code weldegelijk in de sector actief is. Voorzien wordt om de online aanvraag medio februari 2021 open te stellen.
De aan te tonen omzetdaling (ex BTW) is op basis van:
• De ontvangstbewijzen van de Btw-aangiftes in de periode 1/10 tot en met 31/12
• Een verklaring op eer door een erkende externe boekhouder, bedrijfsrevisor of accountant over de omzet (ex Btw ) van de btw aangiftes in de periode van 20/11 tot 31/12/2021 in vergelijking met de referentieperiode in 2019 of 2020.
Er wordt een subsidie toegekend die 10% bedraagt van de omzet (ex Btw) in de referentieperiode met maximaal:
– 11.250 € voor ondernemingen tot 9 werknemers
– 22.500 € voor ondernemingen van 10 tot 49 werknemers
– 60.000 € voor ondernemingen vanaf 50 werknemers
Er is ook een dubbele bewijslast: de onderneming moet een omzetdaling hebben van minstens 30% in de periode van 1/10 tot en met 31/12 en minstens 60% in de periode van 20/11 tot 31/12 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen.

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

  • Advies bij eerstelijnsvragen
  • Behartiging van (collectieve) belangen
  • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
  • Eigen online bedrijfsprofielpagina
  • Mogelijke participatie bij werkgroepen
  • Onderzoeksresultaten en rapporten
  • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
  • Templates en voorbeelddocumenten
  • Toegang tot onze nieuwsbrieven
  • Toegang tot events van partners

Febelux

Beroepsfederatie voor beurs-, congres- en eventindustrie

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
info@febelux.com
https://www.febelux.com