OPEN BRIEF AAN DE BELEIDSVOERDERS: De Eventsector biedt perspectief aan de overheid voor heropstart publieke leven.

De Eventsector biedt perspectief aan de overheid voor heropstart publieke leven.

De eventsector is één van de hardst getroffen sectoren door de coronacrisis: evenementen werden als eerste stopgezet en riskeren als laatste terug te worden opgestart. We praten hier over een sector met 3.200 ondernemingen, 80.000 banen en duizenden freelancers, die qua een jaarlijkse omzet in de top 15 van de economische activiteiten van ons land staat. De opgelopen schade wordt nu al geraamd op €5 miljard (1,3 miljard bij de event-organisators en 3,6 miljard bij de leveranciers) en loopt nog verder op.

De eventsector heeft zich begin maart verenigd in een Alliantie die de hele sector vertegenwoordigt, incl. organisatoren, cateraars, leveranciers, … en heeft – ondanks de onbeschrijfelijke opdoffer voor alle bedrijven – hard en constructief gewerkt aan drie domeinen die de sector maar ook de overheid perspectief moeten bieden.

 1. Een onderbouwd dossier met steunmaatregelendat erop gericht is de sector aan de slag te houden en dat de overheid minder geld zal kosten dan een noodfonds (klik deze link voor het volledige dossier). Er worden steunmaatregelen voorgesteld die de sector zuurstof moeten geven om al werkend uit deze crisis te komen. Dat zal op zijn beurt een positieve impact op de nationale economie hebben.
 2. Een relanceplanom de sector opnieuw te kunnen opstarten in ‘het nieuwe normaal’. Dit plan wordt uitgewerkt in samenwerking met het Expertisecentrum van de Karel de Grote Hogeschool met talloze externe experten en met steun van onder andere Toerisme Vlaanderen. Het plan bestaat uit een risicoanalyse met alle mogelijke parameters, die de geleidelijke en verantwoorde heropstart van events in kaart brengt – van het lokale buurtfeest tot de mega-beurs – en een daaraan gekoppelde code of conduct. De code of conduct bestaat uit heel concrete voorzorgs-en veiligheidsmaatregelen voor het organiseren van alle soorten bijeenkomsten en events.
 3. In lijn met het relanceplan bieden we aan de overheid ook onze kennis en knowhowaan om andere grote economische activiteiten en industrieën in dit land herop te starten. We bieden de expertise van duizenden getalenteerde werknemers aan uit de eventsector, die nu hun baan dreigen te verliezen. Zij kunnen ingeschakeld worden om de heropstart van het publieke leven veilig te doen verlopen. Vele bedrijven uit onze sector hebben de voorbije maanden al technische en logistieke oplossingen uitgewerkt voor onder andere de zorgsector. Die expertise kan vandaag nog veel breder ingezet worden (denk dan aan trafficking, het installeren van hygiëneboots, etc).

Het is belangrijk om te beseffen dat er vele types van events zijn. Te snel wordt er gesproken van massa-events en festivals; nochtans is de B2B-sector vele malen groter dan de B2C-sector in aantal activiteiten, maar ook in omzet, zoals bevestigd door een recente studie van het expertisecentrum Publieke Impact van De Karel de Grote Hogeschool. De diversiteit van onze sector moet eindelijk zichtbaar worden voor overheid én media.

Vandaar deze oproep aan de beleidsvoerders: wij wensen dat er meer rekening gehouden wordt met de brede eventsector en dat de verschillende werkgroepen met ons in dialoog gaan.

Contact: Bruno Schaubroeck: Alliance Belgian Event Federations – M: 0475 28 83 04 – bruno@accbelgium.be

Over de Alliantie van Belgische Eventfederaties:

Midden maart werd de Alliantie van Belgische Eventfederaties opgericht vanuit de vakverenigingen ACC Belgium, BESA, BECAS/UPT en Febelux. Zij vertegenwoordigen respectievelijk de organisatoren, de toeleveranciers, de cateraars en de venues voor de publieke, instutionele, B2B- en B2E-events, de beurzen en de congressen. Ondertussen zijn ook de Belgische Schouwspel Vereniging BSV, de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen (FmiV), de vereniging van de Meeting Profesionals (MPI), de Culturele Sector (STEPP) en de wedding planners betrokken bij deze nieuwe Alliantie.

 

 

Dit bericht werd ook opgepikt door volgende media:

https://www.gva.be/cnt/dmf20200426_04935183/evenementensector-vraagt-om-aandacht-van-overheid-er-wordt-amper-over-ons-gesproken

https://www.hln.be/festivals/evenementensector-vraagt-duidelijkheid-onmogelijk-om-relance-correct-voor-te-bereiden~ac7f0e94/

https://radio1.be/programma/de-ochtend/radioitem/evenementensector-voelt-zich-niet-gehoord/17681

 

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

 • Advies bij eerstelijnsvragen
 • Behartiging van (collectieve) belangen
 • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
 • Eigen online bedrijfsprofielpagina
 • Mogelijke participatie bij werkgroepen
 • Onderzoeksresultaten en rapporten
 • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
 • Templates en voorbeelddocumenten
 • Toegang tot onze nieuwsbrieven
 • Toegang tot events van partners

Febelux

Beroepsfederatie voor beurs-, congres- en eventindustrie

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
info@febelux.com
https://www.febelux.com