‘EEN BEURS ZAL ALTIJD ZIJN BESTAANSREDEN HEBBEN’

Horeca Expo beurs
Ann: “Een beursdeelname meer is dan een moment, het is een onderdeel van een groter geheel binnen de marketingmix”

 

Er is een grote drang bij bezoekers van beurzen om opnieuw live nieuwe ideeën op te doen en elkaar te ontmoeten. Dat blijkt alvast uit de bezoekersaantallen van enkele voorbije beurzen. We spraken hierover begin november met Gerard van Os en Ann Pelgrims, respectievelijk voorzitter en association maganager van Febelux, de beroepsfederatie van de beurs-, congres- en eventindustrie.

TERUG ZIN IN LIVE

Wat is er volgens u fundamenteel veranderd op het gebied van (bedrijfs)events en beurzen?

Gerard: “Het is momenteel alle hens aan dek, want nu de sector terug opleeft moet er aan 200% gedraaid worden met een veel kleiner team. Zo is het bijvoorbeeld enorm moeilijk om jobstudenten te vinden die willen opdienen op een event voor 200 à 300 personen. En dat heeft op korte termijn zo zijn gevolgen. Maar we vermoeden dat dit tegen het einde van het jaar wel opgelost zal zijn.”

Ann: “Specifiek voor de beurssector zie ik vooral twijfel bij een aantal exposanten om nu al aan een beurs deel te nemen. Vooral als de overheid het thuiswerken sterkt aanbeveelt, is het lastig om aan de medewerkers te vragen om op een beurs te gaan staan. Maar uit de beurzen die al hebben plaatsgevonden, blijkt dat de bezoekers, zelfs in grotere aantallen dan daarvoor, komen opdagen. Met heel veel zin om na 18 maanden terug nieuwe ideeën op te doen, producten en diensten te kunnen vergelijken, maar vooral om elkaar eindelijk weer in levende lijve te kunnen ontmoeten.”

Gerard: “Het zal wel wat langer duren voordat grote internationale beurzen en congressen zullen worden georganiseerd zoals vanouds. De beperkingen op internationaal vliegen zullen stelselmatig verdwijnen. We verwachten daar een herstel binnen pakweg anderhalf jaar.”

Ann Pelgrims

 

 

Ann Pelgrims: “Een beursdeelname lijkt duur, maar is eigenlijk geen kost maar een investering in de toekomst”

 

 

 

 

 

Gerard Van Os

 

 

Gerard van Os: “De mensen willen voelen, proeven, ruiken, vergelijken, ontmoeten”

 

EIGEN PARITAIR COMITÉ

Wat is de belangrijkste evolutie binnen uw branche?

Ann: “Febelux was in 2020 stichtend lid van de overkoepelende Event Confederation. Wij werkten al samen aan het dossier voor een eengemaakt paritair comité. Naar aanleiding van de crisis zijn er op korte termijn intense contacten ontstaan tussen de verschillende spelers en federaties in de sector. Dit heeft ervoor gezorgd dat de nieuwe Event Confederation snel meer inhoud en kracht heeft gekregen. Het eengemaakt pc is een zwaar dossier en de nood is zeker hoog, en door de coronacrisis alleen maar hoger geworden. Wie is de eventsector? Dat wordt niet afgebakend, niet door NACE-codes noch door een eigen paritair comité. De politieke wereld heeft nu eindelijk ingezien dat wij een aparte en een belangrijke industrie zijn.”

Gerard: “ Bij het woord event dacht men enkel en alleen aan een festival. Een massa-evenement met een uitbundige, dansende menigte. De eventsector is uiteraard meer dan dat. In ons land worden jaarlijks 350 à 400 beurzen en een stuk of 2.000 congressen georganiseerd, en ontelbare bedrijfsevenementen. Het heeft toch enige tijd geduurd om hen duidelijk te maken dat de economische impact (direct en indirect) van onze sector enorm groot is. Vandaar ook het belang van een eigen paritair comité, zodat in de toekomst sneller gehandeld kan worden indien er bijvoorbeeld opnieuw steun zou moeten worden verleend.”

Wat zijn de verwachtingen bij u en de leden voor 2022?

Ann: “Onze sector heeft nu eindelijk de aandacht gekregen die ze verdient, het is nu vooral zaak die vast te houden en ons imago positief naar buiten te brengen. We moeten aantrekkelijk in de kijker gezet worden, niet alleen bij de politieke verantwoordelijken maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs zodat nieuwe generaties brood zien in een job in onze sector. Zodat studenten inzien dat een beurs of een congres ook een belangrijk deel is van de marketingmix.”

MARKETINGMIX

Welke tips hebt u voor opdrachtgevers die een event willen organiseren in de komende maanden/het komende jaar?

Ann: “Een beursdeelname lijkt duur, maar is eigenlijk geen kost maar een investering in de toekomst. Vandaar ook het belang dat bedrijven begeleid worden in hun beursdeelname. Daar is nog veel werk aan de winkel. We moeten erin slagen zowel exposanten als hun klanten te doen inzien dat een beursdeelname meer is dan een moment, het is een onderdeel van een groter geheel binnen de marketingmix.”

Gerard: “Zo wordt er in onze sector nagedacht hoe een beurs er in de toekomst uit zo moeten zien. Vooral, hoe creëer je bij publieksbeurzen meer beleving? Hoe kan je het uitstallen van producten en diensten nog aantrekkelijk maken? Niet alleen per stand maar misschien ook per thema? Hoe zet je sociale media in voor de bezoeker vóór, tijdens en na de beurs? Maar probeer vooral je publiek een gans jaar bij je te houden, niet alleen op het moment van de beurs zelf, maar ook vooraf en nadien. Zorg ook voor voldoende infotainment. Die investeringen in digitale toepassingen zijn er wel geweest, maar het hoogtepunt, de beurs zelf, zal altijd zijn bestaansreden hebben. De mensen willen voelen, proeven, ruiken, vergelijken, ontmoeten.”

 

Meer info op: https://rendevenement.pmg.be/nl/dossier/ERVbe2140W04_00?project=ERVbe2148E01&fbclid=IwAR3g7qLSutFkZAtQ8SdKws46ZZ9DYh-AoNQgrh-N1ElPK5czTkJIcw7-X-8

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

  • Advies bij eerstelijnsvragen
  • Behartiging van (collectieve) belangen
  • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
  • Eigen online bedrijfsprofielpagina
  • Mogelijke participatie bij werkgroepen
  • Onderzoeksresultaten en rapporten
  • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
  • Templates en voorbeelddocumenten
  • Toegang tot onze nieuwsbrieven
  • Toegang tot events van partners

Febelux

Beroepsfederatie voor beurs-, congres- en eventindustrie

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
info@febelux.com
https://www.febelux.com