CORONA TELEWERKAANGIFTE

 

De essentie van de toepassing/applicatie ‘Corona Telewerkaangifte’ op de portaalsite van de RSZ Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers – Sociale Zekerheid (socialsecurity.be) gebald in een technische fiche.

 

 • Lancering op 27 maart 2021 m.o.o. een toepassing vanaf de maand april 2021!

 

 • Verplicht volledig gesloten ondernemingen/sectoren worden uitgesloten uit het toepassingsgebied! Voorlopig geen andere uitsluitingen.

 

 • Laagdrempelige toegang:
  • ± 150.000 werkgevers beschikken (als vertegenwoordiger van de onderneming) reeds over een beveiligde toegang (via het toegangssysteem CSAM) tot de portaalsite van de RSZ en zullen die dan ook kunnen hanteren om zich toegang te verschaffen tot de toepassing
  • maar dat zal ook kunnen (als burger) via de e-ID, de Itsme-app

 

 • Maandelijkse aangifte. Uiterlijk de 6de kalenderdag van de maand  ->  Verplichte aangifte. Niet of laattijdig invullen kan strikt genomen worden gesanctioneerd met een sanctie niveau 2 (hetzij een strafrechtelijke geldboete van € 400 tot € 4.000 hetzij een administratieve geldboete van € 200 tot € 2.000)  ->  Elke oproep om niet in te vullen is dan ook lichtzinnig!

 

 • Toepassing/applicatie valt uiteen in 5 luiken:

 

 • Aangifte: omvat algemene informatie m.b.t. de verplichte maandelijkse aangifte m.b.t. het telewerk (context)

 

 • Vestigingseenheid: omvat de keuze van onderneming en vestigingseenheid/-eenheden
  • M’n onderneming heeft één vestigingseenheid
  • M’n onderneming heeft meerdere vestigingseenheden en ik doe aangifte voor alle
  • M’n onderneming heeft meerdere vestigingseenheden, maar ik doe slechts aangifte voor één of enkele ->  Daarbij zal o.m. via naam of ondernemingsnummer (KBO-nummer) kunnen worden geduid voor welke dan precies

Ondernemingen met meer dan 20 vestigingseenheden zullen hun data via een gestructureerd Excellbestand kunnen indienen.

 

 • Werknemer: omvat de essentie van de toepassing met twee vragen (initieel speelde men hier ook met het idee om pakweg 10% toegelaten tolerantie te hanteren, maar die piste liet men – minstens voorlopig alvast – varen)
  • Hoeveel personen zijn werkzaam in uw onderneming? ->  Daarbij wordt geduid wat exact onder ‘werkzaam’ dient te worden verstaan (zie ook de ‘Administratieve instructies’)  ->  In essentie omvat ‘werkzaam’ eenieder die op de payroll van de onderneming staat alsook zij die een structurele aanwezigheid in de onderneming kennen (dus ook uitzendkrachten, onderaannemers, freelancers, vennoten, …)
  • Hoeveel van die personen oefenen een niet-telewerkbare functie uit? -> Daarbij wordt geduid wat exact onder ‘niet-telewerkbare functie’ dient te worden verstaan (zie ook de ‘Administratieve instructies’)

Het gaat hierbij om een momentopname, een foto zeg maar.  De aangifte heeft betrekking op het aantal personen op de eerste werkdag van de maand.  Dus op 1 april, 3 mei, 1 juni, …

 

 • Contact

 

 • Overzicht aangifte: een resumé voor de werkgever (dat hij ontvangt op het opgegeven mailadres en via de e-Box van de onderneming)

 

 • Correcties kunnen ->  iedere nieuwe aangifte zal de voorafgaande vervangen

 

 • Controle: De sociale inspectiediensten zullen deze data als referentiepunt (in de zin van een momentopname aan het begin van elke maand) hanteren wanneer zij het naleven van het telewerk controleren. Ze vorm m.a.w. een indicatie!  Geen mathematische telling zoals bij pakweg het samenscholingsverbod.  Wie een telewerkbare functie vervult, maar toch in de onderneming aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden (een attest vormt daarin een element)  ->  Dit staat zo ook uitdrukkelijk in de ‘Administratieve instructies’!  ->  Uiteraard zal de RSZ via datamining (bv. ratio van een onderneming afzetten t.a.v. de ratio van een sector) ook trachten gericht(er) te controleren.

 

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

 • Advies bij eerstelijnsvragen
 • Behartiging van (collectieve) belangen
 • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
 • Eigen online bedrijfsprofielpagina
 • Mogelijke participatie bij werkgroepen
 • Onderzoeksresultaten en rapporten
 • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
 • Templates en voorbeelddocumenten
 • Toegang tot onze nieuwsbrieven
 • Toegang tot events van partners
 • Voordeeltarief activiteiten B.E.S.A.

Febelux

Portaalsite voor evenementen, beurzen, …

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
[email protected]
https://www.febelux.com