Global Exhibitions Day

 

De Global Exhibitions Day komt dichterbij! Op deze speciale dag hebben wij een uitgebreid programma voor u voorzien.

Graag zien wij u op onze Algemene Vergadering waar het jaarverslag 2016 zal besproken worden en waar tevens verkiezingen gehouden zullen worden voor de nieuwe Raad van Bestuur. Tijdens deze AV wordt er een broodjeslunch voorzien voor de aanwezigen.
Vergeet niet om ons uw volmacht toe te sturen indien u niet aanwezig kan zijn.

In de namiddag gaan we van start met een dubbele editie van de LiveCom Academy in samenwerking met B.E.S.A.

Ten slotte sluiten we de dag af met een bezoek aan Palais des Congrès Namur.

 

Programma

9.30 – 11.30 Raad van Bestuur – besloten kring

11.45 – 13.00 Algemene Vergadering – op uitnodiging

13.30 – 15.30 LiveCom Academy

15.30 – 17.30 Bezoek aan Palais des Congrès Namur


Thema LiveCom Academy: Procedure werken met derden

In 2016 ontwikkelde de werkgroep Veiligheid van Febelux in samenwerking met Advocatenkantoor Crivits & Persyn documenten betreffende de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen op de organisatie, de opbouw en afbouw van salons en beurzen.
Deze documenten handelen over het feit dat niet elke stand of beurs beschouwd kan worden als een ‘tijdelijke of mobiele bouwplaats’. Als blijkt dat de stand of beurs niet als een ‘tijdelijke of mobiele bouwplaats’ te beschouwen is, dan dient wel door een aantal betrokken partijen de procedure werken met derden te worden gevolgd. De procedure werken met derden zit vervat in hoofdstuk IV van de Welzijnswet van 4 augustus 1996. Dit hoofdstuk handelt over ondernemingen (opdrachtgevers) die eigen werknemers op een arbeidsplaats tewerkstellen en die beroep doen op derden (aannemers) die er werkzaamheden komen uitvoeren. Wat onze sector betreft, kunnen de venuehouder of de organisator (wanneer deze zelf over een inrichting beschikt) als “opdrachtgever” worden beschouwd, en komen de exposanten, wanneer deze verbonden zijn met een contract ingevolge waarvan zij werkzaamheden uitvoeren in de inrichting van de venuehouder of de organisator, in aanmerking om als “aannemer” te worden beschouwd. Ook de exposant die beroep doet op een standenbouwer, dient een aantal verplichtingen na te leven.


Hoort u het ook in Keulen donderen wanneer u deze documenten doorneemt?

Graag nodigen wij u uit op een informatieve en interactieve sessie over het gebruik van deze documenten. Annick Declercq-Kloppert overloopt samen met ons deze documenten, geeft uitleg over de begrippen en het ‘hoe & waarom’ van deze documenten. In het tweede deel van de sessie gaan we hier dieper op in aan de hand van interactieve cases.


Gastspreker

Annick Declercq – Kloppert
Managing Partner bij Inexsa Executive Search

 

Annick werkte voor meer dan 20 jaar voor Xerox, waar ze verschillende management rollen in België en voor de Xerox Corporation vervulde, op nationaal en internationaal niveau. Hiernaast was ze ook verantwoordelijk voor het HR Sales Departement en voor de creatie van Mobistar in 1996-2000 alvorens ze zich weer bij Xerox vervoegde in een internationale rol in 2000. In 2009 was Annick kandidaat voor “Marketer of the Year” nadat ze een nieuwe business solution voor het bedrijf implementeerde.Wanneer ze als partner bij Inexsa begon, kon ze meteen de noden van klanten vertalen naar het vinden van het juiste type van kandidaten voor de gewenste open positie van de klanten.In samenwerking met Advocatenkantoor Crivits & Persyn

Chris Persyn
Advocaat – vennoot

Chris Persyn (°1959) studeerde rechten aan de KU Leuven en was van 1982 tot 1990 als assistent verbonden aan het Instituut voor Sociaal Recht aldaar. Hij werd in 1982 advocaat aan de balie in Brugge en richtte er in 1988 samen met Rik Crivits de associatie Crivits & Persyn op, waarvan hij sindsdien vennoot is. Hij publiceert geregeld over sociaalrechtelijke onderwerpen en wordt ook gevraagd als spreker op studiedagen over deze materie. Hij doceert aan de Antwerp Management School (Universiteit Antwerpen) en Syntra West en is voorzitter van het Technisch Comité voor de Zeevisserij, opgericht binnen het Fonds voor Arbeidsongevallen. Hij is plaatsvervangend rechter bij de arbeidsrechtbank te Brugge.

Chris leidt de praktijkgroep sociaal recht van Crivits & Persyn en behandelt zelf materies van arbeidsrecht, arbeidsongevallenrecht, socialezekerheidsrecht en sociaal strafrecht. Hij heeft een jarenlange expertise inzake ontslagonderhandelingen en adviseert ondernemingen en kaderleden in alle sociaalrechtelijke materies, waarin hij ook pleit voor de arbeidsgerechten. Hij wordt frequent geraadpleegd in arbeidsongevallendossiers, zowel voor adviesverlening als procedures.

Sofie Heyndrickx
Advocaat

Sofie Heyndrickx (°1987) studeerde rechten aan de Universiteit Gent. Haar masterproef werd bekroond met de APR-prijs. Sofie deed haar stage aan de balie in Gent bij het kantoor Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse. Zij werd laureaat van de pleitwedstrijd Georges Debra en van de pleitwedstrijd op de juristenbeurs in Leuven. Na haar stage maakte zij de overstap naar de Brugse balie. In 2013 vervoegde zij het kantoor Crivits & Persyn.

Sofie is actief in de praktijkgroepen sociaal recht en administratief recht. Zij verdiept zich in het arbeidsrecht, het socialezekerheidsrecht, het sociaal strafrecht en het ambtenaren- en tuchtrecht. Zij behandelt dossiers in uiteenlopende materies van het sociaal recht, voor zowel de publieke als de private sector. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar het ontslagrecht en het sociaal strafrecht.Adres

Namur Palais des Congrès

Place d’Armes 1

5000 Namur

Routebeschrijving

 


Tot binnenkort!

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

 • Advies bij eerstelijnsvragen
 • Behartiging van (collectieve) belangen
 • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
 • Eigen online bedrijfsprofielpagina
 • Mogelijke participatie bij werkgroepen
 • Onderzoeksresultaten en rapporten
 • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
 • Templates en voorbeelddocumenten
 • Toegang tot onze nieuwsbrieven
 • Toegang tot events van partners
 • Voordeeltarief activiteiten B.E.S.A.

Sponsors & Partners

Febelux

Portaalsite voor evenementen, beurzen, …

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
[email protected]
https://www.febelux.com