Focus 2018 – 2019

Prioriteiten

Dossier Paritaire Comités

De samenwerking met B.E.S.A. voor dit dossier ging van start in oktober 2017. De oprichting van een Paritair Comité wordt gezien als de essentie van onze federatie. Onze werkgroep streeft naar de oprichting van een Paritair Comité voor de gehele sector. De werkgroep bestaat uit toeleveranciers uit de sector, maar ook uit afgevaardigden uit de HR-departementen van organisatoren en venues en dit opdat alle verschillende actoren binnen onze federatie vertegenwoordigd worden en op deze manier alle belangen behartigd worden.

Contacten met UNIMEV en CLC Vecta zullen aangesterkt worden en hun ervaringen zullen ons helpen inspireren. Tevens steunen hun ervaringen onze argumentatie naar de overheid toe.

Een eerste stap in dit dossier is het verwerven van facts & figures over onze sector om een krachtig dossier uit te bouwen naar de overheid toe. Het advocatenkantoor Crivits & Persyn ondersteunt de federaties in het opstellen en uitbouwen van dit dossier.

 

Dossier Cursus & samenwerking hogescholen

De herwerking van de Febelux-cursus voor de opleidingen Eventmanagement en Marketing wordt afgerond in het voorjaar van 2018.  Hiernaast zal in annex een lijst van gastsprekers (professionals uit de sector) aangeleverd worden die docenten kunnen contacteren voor het geven van een gastles over een specifiek domein. De herwerkte cursus zal nog voor de zomer 2018 gelanceerd bij alle relevante onderwijsinstellingen en hun docenten.

De contacten met de Belgische onderwijsinstellingen zullen verhoogd worden. De cursus zal actief aan alle hogescholen voorgesteld worden en dit ten aanzien van promotie van onze sector naar toekomstige werkkrachten toe. Ook zullen er partnerships aangegaan worden in verband met stagemogelijkheden voor Febelux en haar leden en de mogelijkheden om studenten eindwerken over de sector te laten.

Tot slot zal er een nieuw evenement georganiseerd worden vanaf het academiejaar 2018-2019, in samenwerking met deze verschillende onderwijsinstellingen. Het opzet is om bedrijven uit de sector in contact te laten komen met toekomstige stagiaires en/of werkkrachten. In samenwerking met de hogescholen zullen alle cv’s en motivatiebrieven van de geïnteresseerde studenten verzameld worden en deze worden op hun beurt via de federatie aan de leden bezorgd. Leden maken een selectie van de studenten die zij tijdens het evenement wensen te ontmoeten. Het format van het evenement is een soort matchmaking/speeddating. Er worden timeslots van 20min voorzien waarin bedrijf en student elkaar kunnen leren kennen. Naast dit formele aspect, wordt er een informele networking voorzien tijdens de duur van het evenement.

 

Dossier Services – 3 P’s

Het inplannen van een rondetafelgesprek met onze leden zorgt ervoor dat we hen activeren. Het is belangrijk dat we met de federatie in zijn geheel de belangrijke vraagstukken in onze sector bekijken en hiernaast ook kunnen reflecteren over hoe we als sector én federatie dienen te evolueren. Dit project wordt op 5 juni gelanceerd. Op 5 en 6 juni wordt er een tweedaagse georganiseerd. Het rondetafel gesprek wordt gevolgd door onze Algemene Vergadering en vervolgens door een Global Exhibitions BBQ.

 

Extra

Naast deze drie dossiers is het thema General Data Protection Regulations van groot belang. Als federatie bieden we onze leden infosessies over dit thema aan, maar zullen we hen ook het hele jaar door begeleiden.

Hiernaast zal ook aan het thema “werken in het buitenland” blijven gewerkt worden. Dit is nog steeds een hot topic voor de leden en dient verder opgevolgd te worden. Er wordt samen met Frankrijk en Duitsland bekeken worden wat wij kunnen doen om het onze leden te vergemakkelijken indien zij opdrachten in het buitenland dienen uit te voeren.

Tot slot wordt er een groter belang gehecht aan internationale samenwerking en synergiën. Contacten met IFES, UFI, UNIMEV en CLC-Vecta zullen behouden en verbeterd worden.

 

Lid worden van Febelux?

Een Febelux-lidmaatschap heeft tal van voordelen:

 • Advies bij eerstelijnsvragen
 • Behartiging van (collectieve) belangen
 • Kennis- en netwerkbijeenkomsten
 • Eigen online bedrijfsprofielpagina
 • Mogelijke participatie bij werkgroepen
 • Onderzoeksresultaten en rapporten
 • Vacatures en nieuwsberichten plaatsen
 • Templates en voorbeelddocumenten
 • Toegang tot onze nieuwsbrieven
 • Toegang tot events van partners
 • Voordeeltarief activiteiten B.E.S.A.

Febelux

Beroepsfederatie voor de Live Communication & Eventsector

Contactgegevens

Belgiëplein 1
1020 Brussel
België

Twitter · LinkedIn
+32 (0) 484 05 66 88
+32 (0) 2 474 83 90
[email protected]
https://www.febelux.com